Representative Director
Ryoko Kodama

Deputy Directors
Teruko Ishikawa/Yoshiyuki Kido

Executive Directors
Kae Ishii/Noriko Ishii/Kazue Inoue/Fumie Ohashi/Shizue Osa/
Rin Odawara/Chikako Kato/Puja Kim/Yuko Takahashi/Maho Toyoda/
Minako Higurashi/Hiroyuki Matsubara/Yuko Matsumoto/Miho Mitsunari/
Naoko Yuge/Michifumi Yokoyama

Directors
Rieko Asai/Takeko Iinuma/Ayumu Kaneko/Lemmin Quitahala/
Mahoko Kyoraku/Tomoko Kira/Ryoko Kurihara/Midori Kurokawa/
Rui Kohiyama/Niina Takemonoi/Risa Tamaru/Hanayo Noguchi/
Ayuko Nomura/Kyoko Nomoto/Kazuko Hirai/Naomi Fujiki/
Akiko Yamasaki/Yi Yao/Mizue Yoshino

Counselors
Kumie Inose/Kaoru Tachi/Akiko Yoshie/Linda Grove

Auditors
Sachiko Egami/Kanako Maeyama

Editorial Board
Rin Odawara (Executive Editor) 
Naoko Yuge (Deputy Editor)
Keiko Kaizuma/Ayumu Kaneko/Lemmin Quitahala/Tomoko Kira/
Midori Kurokawa/Hanayo Noguchi/Naomi Fujiki/Yi Yao/
Michifumi Yokoyama/Niina Takemonoi/Linda Grove