Representative Director
Teruko Ishikawa

Deputy Directors
Chikako Kato/Ryoko Kodama

Executive Directors
Noriko Ishii/Kazue Inoue/Fumie Ohashi/Shizue Osa/Ayumu Kaneko/Yoshiyuki Kido/Puja Kim/Yuko Takahashi/Kaoru Tachi/Kei Chiba/Ayuko Nomura/Minako Higurashi/Hiroyuki Matsubara/Yuko Matsumoto/Miho Mitsunari/Naoko Yuge/Mizue Yoshino

Directors
Rieko Asai/Takeko Iinuma/Kae Ishii/Kumie Inose/Chieko Otsuji/Rin Odawara/Lemmin Quitahala/Mahoko Kyoraku/Tomoko Kira/Ryoko Kurihara/Midori Kurokawa/Rui Kohiyama/Sumiko Sekiguchi/Momoka Takamatsu/Risa Tamaru/Maho Toyoda/Hanayo Noguchi/Kyoko Nomoto/Kazuko Hirai/Naomi Fujiki/Akiko Yamasaki/Yi Yao/Michifumi Yokoyama

Counselors
Hiroko Nagano/Akiko Yoshie/Linda Grove

Auditors
Sachiko Egami/Kanako Maeyama

Editorial Board
Naoko Yuge (Executive Editor) 
Kyoko Nomoto (Deputy Editor)
Kazue Enoki/Rin Odawara/Ayumu Kaneko/Lemmin Quitahala/Tomoko Kira/Puja Kim/Midori Kurokawa/Hanayo Noguchi/Kazuko Hirai/Naomi Fujiki/Yi Yao/Michifumi Yokoyama/Linda Grove

milk_btn_prev.png

|1|2|3|4|5|6|

milk_btn_next.png